Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΦΥΑΔΕΣ


ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 50 ΠΑΡΑΦΥΑΔΕΣ

5 πλαίσια 
εκ των οποίων 3 γόνο (2 κλειστό και 1 ανοικτό)

προς 55 ευρώ το ένα.