Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΦΥΑΔΕΣ

Πωλούνται μέχρι 70 παραφυάδες από 1η Απριλίου 2014

προς 60 ευρώ 5 πλαισίων